Praktische zaken

Praktische zaken

Duidelijke afspraken is een voorwaarde voor een goede coachrelatie. Hieronder tref je informatie aan over tarieven, vergoeding en informatie over de beroepsgroep en klachtenregeling. Tenslotte ook de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Tarieven

Particulier uurtarief coachingstraject
Na een gratis kennismakingsgesprek bepalen we samen de inhoud en de duur van het traject.
Een coachgesprek duurt doorgaans 60-90 minuten en vindt bij voorkeur overdag plaats, maar het is ook mogelijk om in de avonduren af te spreken. De gesprekken vinden plaats bij mij in de praktijk. In overleg is op een andere locatie afspreken mogelijk. Houdt er dan wel rekening mee dat ik er reiskosten in rekening breng. Via de mail kun je de kosten hiervoor opvragen.
Prijs is € 80 per uur inclusief btw

Losse ceremonie Systemisch werken voor particulieren
Tijdsduur van de ceremonie ligt tussen de 1 tot 3 uren. Afhankelijk van wat er tijdens de ceremonie duidelijk wordt gemaakt.
Prijs is € 80 per uur inclusief btw

Los consult voor Sociaal Panorama
Tijdsduur van dit consult ligt tussen de 1 tot 3 uren. Afhankelijk van hoe diep we het proces in mogen gaan.
Prijs voor individueel consult is € 80 per uur inclusief btw
Prijs voor partner consult is € 90 per uur inclusief btw

Laat je financiële situatie geen belemmering zijn om coaching aan te vragen. Bovenstaand tarief is bespreekbaar, als je financiële situatie daarom vraagt.

Zakelijke tarieven
Als je mij als organisatie inhuurt is het tarief € 100,- per uur, exclusief 21% btw.
Betaalt je werkgever het traject? Een traject is maatwerk en bestaat uit een plan van aanpak voor de werknemer. Op basis hiervan ontvangt de werkgever een offerte.

Wil je mij op locatie laten komen voor een training of coaching, dan is de prijs op aanvraag.

Annuleren
Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, conform GAT:

  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
  • Wanneer een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
  • Wanneer annulering niet of te laat is, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een al geplande afspraak te wijzigen.

Vergoeding

Zorgverzekering
Coaching valt helaas niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Soms wordt het door een zorgverzekeraar wel vergoed, maar dan onder de noemer: Counseling of alternatieve behandeling.
Je kunt dit bij je eigen zorgverzekering navragen.

Werkgever
Je werkgever heeft er baat bij dat jij lekker in je vel zit. Het is daardoor voor werkgevers interessant om in jouw traject te investeren. Om deze reden zijn werkgevers soms bereid om een deel of de gehele kosten voor het traject te vergoeden. Vraag dit na bij je werkgever
Wat voor jou belangrijk is om te weten, is dat de inhoud van onze gesprekken blijft privé. De werkgever krijgt hooguit inzicht in ons doel en hoe we dit gaan bereiken.

Belastingdienst
Er bestaat geen belasting aftrek meer via de loonaangifte.

Beroepsgroep en klachtenregeling

Collectief alternatieve therapeuten

Ik heb me aangesloten bij de beroepsgroep CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).
Daar ben ik bekend onder therapeut nummer:
79092022-05-12

Geschillen alternatieve therapeuten

Als CAT-therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling klik op het logo hiernaast.